DC GRANULATEN
GROUP DE CLOEDT
Menu

Group De Cloedt - DC Granulaten

Bagger- en transportbedrijf DC DREDGING is in Breskens, Nederland, gevestigd. De belangrijkste activiteit van dit bedrijf is het uitvoeren van baggerwerken, het winnen en het transport van zeegranulaten en mineralen van diverse granulometrie. DC DREDGING wint en transporteert ook rivierzand en grind.

DC DREDGING beschikt over 2 zeegaande sleephopperzuigers. Dit zijn: de RIO met een hoppercapaciteit van 2450 m³: de DC Vlaanderen 3000 met 2600 m³ capaciteit. De granulaten afkomstig van de 2 productie-eenheden worden verder getransporteerd tot bij de gebruikers met kleinere transportvaartuigen, die speciaal uitgerust zijn met drainagesystemen. Het bedrijf maakt zowel gebruik van eigen schepen zoals de RIO 1 en de RIO IV als van gecharterde schepen. Alle schepen die ingezet worden voor het transport van granulaten voldoen aan de BRL9313 standaard, zodat een perfecte levering kan worden gegarandeerd.

DC DREDGING beschikt over verschillende lange termijn concessies op zee en in binnenwateren in Nederland en levert granulaten af met een KOMO of BENOR certificaat.

Dankzij zijn eigen laad- en loskaai van 3 tot 8 m diep, met een 2.700 vierkante meter stockage mogelijkheid in Breskens vlak bij de monding van de Schelde, beschikt DC DREDGING over een zeer flexibele dienstverlening. Het bedrijf kan dan ook de levering van alle soorten rivier en zeegranulaten verzekeren in de Benelux en Frankrijk.

Het jonge en dynamische team van DC DREDGING werkt erg nauw samen met de vestiging in Sas van Gent. Samen zijn ze ook gespecialiseerd in strandopspuitingswerken en kustverdediging langs heen de Europese kusten. Voor de uitvoering van dit type werk wordt tevens beroep gedaan op andere gespecialiseerde mensen en middelen van de filialen van Group De Cloedt.

Group De Cloedt is een van de belangrijkste leveranciers van rivier- en zeegranulaten voor de bouwnijverheid in de Benelux.

DC DREDGING is gespecialiseerd in de levering van zeezand via de binnenvaart en rechtstreekse overslag vanaf zijn zee baggerschepen:
- Interballast I van 1600 m³
- Interballast III van 1800 m³

Met zijn beunschepen (die ontwateren):
- Joro van 1.000 m³
- Interballast II van 650 m³
- Margareth Ann van 850 m³
- Janna Maria van 500 m³
en een twintigtal anderen onder contract, belevert DC DREDGING de klanten die hun loskades langs de Belgische en Nederlandse kanalen hebben.

Bovendien bezit DC DREDGING zijn eigen terrein van 1,5 Ha te Sluiskil (Nederland) met zijn kade van 4m diepte met opslagplaatsen en werkplaatsen voor reparaties.

DC DREDGING is ook gespecialiseerd in het winnen en transporteren van scheldezand en aanvulzand.

Bovendien beschikt DC DREDGING over een cutterzuiger voor het baggeren van zandputten.

DC DREDGING beschikt over verschillende langlopende concessies op het Nederlands Continentaal Plat.

De eigen schepen voor de winning van granulaten zijn gecertificeerd volgens de BRL 9313.

DC DREDGING levert KOMO en BENOR-gecertificeerde granulaten, een garantie voor een onberispelijke kwaliteit.

Alle baggerschepen zijn met een olie veegarmsysteem uitgerust om olie in de Noord Zee op te zuigen na een schipbreuk en liggen onder contract bij het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligeid (EMSA) of onder contract bij de nederlandse regering (Rijkwaterstaat).