DC GRANULATEN
GROUP DE CLOEDT
Menu

Group De Cloedt - DC Granulaten

De vennootschap NORWEGIAN SANDSTONE EXPORT AS exploiteert een steengroeve van harde rotsen van zandsteen.

Zandsteen vindt haar toepassing in asfalt en als spoorwegballast.

Group De Cloedt heeft beslist om deze steengroeve op te starten. De voorraden worden geraamd op meer dan 100 miljoen ton, dit stemt overeen met een minimale levensduur van 50 tot 100 jaar voor de steengroeve bij een jaarlijke productie van 1.500.000 ton van "Fjordstone" zandsteen per jaar.

Dankzij zijn laadkade van 12 m diep, kan de steengroeve, gelegen in een fjord met toegang tot de Noordzee, zowel de plaatselijke markt als alle landen van Noord-Europa bedienen.

Schepen tot 30.000 ton kunnen er geladen worden.

De synergie met de vennootschap Oster Pükk Og Sand van Group De Cloedt zowel op het vlak van logistiek en kwaliteit zal zeker een troef voor de klanten zijn.

De leveringen gebeuren met bulkcargos van de groep zoals de DC Merwestone, een cargo van 5000 ton, of schepen gecharted op de vrije markt.