Menu

Ons profiel

Group De Cloedt is gespecialiseerd in:

Aggregates: de exploitatie, productie en commercialisering van zand, grind, kalksteen, gerecycleerde bouwmaterialen, parkgold, vittel zandsteen, silica zand, klei-schelpen, gneiss, etc ...

Concrete: de productie en commercialisering van stortklaar beton, zand cement, sub-base beton, chape of isolatie beton en Argex of schuimbeton.

Environment: de verwerking van verontreinigde grond, slib, minerale afvalstoffen en het uitvoeren van volledige bodemsaneringsprojecten op de site.

Dredging: het uitvoeren van bagger-contracten in eigen beheer of met partners of onderaannemers.
RECENT NIEUWS