Menu

Co2 - Prestatieladder

Achtergrond CO2-Prestatieladder
Om bedrijven te stimuleren bij het reduceren van de CO2-uitstoot is de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat bedrijven hun eigen CO2-uitstoot inzichtelijk maken en heeft daarnaast als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten te verminderen.

De CO2-Prestatieladder is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Inkopen en Ondernemen (SKAO). Zie ook onze organisatiepagina op de website van het SKAO:

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/DC_Dredging_BV

 
Certificaat van goedkeuring

De start naar Co2 reductie

In 2017 zijn wij gestart met het CO2-Bewust certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.
Het terugdringen van onze CO2-uitstoot vinden wij erg belangrijk voor onze organisatie; het draagt bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede klimaatbeheersing en zorgt tevens voor een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering door een reductie in het brandstofverbruik want onze CO2 uitstoot is voor meer dan 95% gerelateerd aan het brandstofverbruik van onze schepen (scope1).

Als DC Dredging zijn wij transparant in onze maatregelen ter bevordering van CO2 reductie waardoor iedereen kennis kan nemen van onze vorderingen. Onze maatregelen en doelstellingen zijn dan ook gericht op het verbeteren van de efficiëntie van de vloot om dit verbruik te verminderen.

 

Certificaat deelname Nederland CO2 Neutraal

Energieprogramma Co2-prestatieladder

Om ervoor te zorgen dat er binnen onze organisatie op een gestructureerde wijze gezorgd wordt om aan de eisen van de CO2-prestatieladder te voldoen is er een Energie managementprogramma ontwikkeld. Dit programma beschrijft de contouren van onze energiebeleid en beschrijft het kader hoe wij tot onze acties en maatregelen zijn gekomen.

 

Inzicht en Co2 reductie

Om te bepalen waar reductie van de CO2-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst in de huidige situatie inzicht te krijgen waar en in welke mate de uitstoot binnen het bedrijf plaatsvindt. Binnen onze organisatie hebben we daarvoor een energiemanagementprogramma opgezet. Dit programma beschrijft de contouren van onze energiebeleid en beschrijft het kader waarbinnen en hoe wij tot onze acties en maatregelen zijn gekomen.
Jaarlijks stellen wij een energiebeleidsnota op, waarin wij onze doelstellingen en ambities presteren. Half jaarlijks wordt een update gepubliceerd. In deze rapportages is onze carbon footprint opgenomen. Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continue op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren in efficiëntie en inzet van onze vloot. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij aan het behalen van onze doelstellingen. Zo zijn wij op dit moment aan het experimenteren met additieven voor de brandstof om het verbruik te reduceren.
 

Transparantie en participatie

DC Dredging communiceert met regelmaat over de voortgang CO2-reductie, zowel intern als extern.
Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken.
Wij stimuleren om samen te werken aan het reduceren van onze CO2-uitstoot. Met enige regelmaat communiceren wij daarom het brandstof verbruik van de schepen per maand onder de vloot om het bewustzijn tot vermindering van het verbruik per schip te stimuleren. Dit resulteert tenslotte automatisch in een reductie van de CO2 uitstoot.

Tevens nemen wij actief deel aan overleggroepen binnen de branche, o.a. neemt de directie deel aan een aantal initiatieven vanuit de branche. Zo zijn wij lid geworden van de stichting Nederland CO2 neutraal en nemen bij deze stichting deel aan de werkgroep “nat” welke de CO2 problematiek in de scheepvaart behandeld. Ook zijn wij lid van de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Bouwstoffen Leveranciers (NVLB) die zich actief met dit onderwerp bezig houden. Daarnaast zijn we bezig een initiatief te onderzoeken om onze medewerkers zonnecellen te kunnen laten aanschaffen met korting via de werkgever, vergelijkbaar met het vroegere “fietsenplan”.
 
Communicatieplan - maart 2022