Menu

Onze missie

Het was Johannes De Cloedt, een Brugse aannemer, die in 1875 de stap zette van de wal naar het water en zich begon toe te leggen op de waterbouw, voornamelijk onderhoudsbaggerwerken in Oostende.
De familie De Cloedt heeft dus omgeveer 150 jaar ervaring opgebouwd in baggerwerken, waterbouw en civiele werken, zowel in België als in het buitenland.
In 1981 heeft de familie een granulatenbedrijf opgericht in de haven van Nieuwpoort. Later werden ook nog vestigingen opgestart in de zeehavens Oostende en Brugge. Ook het toenemend belang van de binnenvaart werd tijdig opgemerkt en in 1998 werd een watergebonden granulatenbedrijf langs de Leie in Izegem overgenomen.
Van hieruit heeft ir. Gery De Cloedt, sedert het jaar 2000, zijn Group De Cloedt verder uitgebouwd. Op vandaag is de groep actief in vijf domeinen : Granulaten, Stortklaar beton, Milieu en Bodemsaneringen, Baggerwerken en Offshore Services
Daarenboven heeft Group De Cloedt zich ook internationaal ontwikkeld met de oprichting en of overnames van filialen in Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, Polen en Letland .

Een bedrijf in volle expansie

Group De Cloedt heeft als missie dynamisch en flexibel in te spelen op de dagelijks veranderende marktomstandigheden en de evoluties in de globale economie. Op die manier tracht de groep tendenzen en behoeften zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en te beantwoorden.

Een ondersteunende rol

Group De Cloedt ondersteunt haar divisies proactief in functie van groei en waardecreatie, met focus op duurzame ontwikkeling en respect voor klanten, medewerkers en andere stakeholders.
RECENT NIEUWS